Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Zbiornik wagowy dla złomu cynku wyk. wg rys. 06-6523-7.1 blachę oznaczoną w tabeli poz. 4 gat. 10H zastąpić w gat. HTK 900, MIILUX 500

Ilość: 2 szt.

Warunki techniczne wykonania przedmiotu dostawy:
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją z materiałów fabrycznie nowych oraz wolny od wad prawnych.

– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy 3.1, deklarację zgodności, świadectwo KJ.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Pan Marcin Waloszczyk tel. 32 288 84 44 wew. 543 tel. kom. 512 403 460.

Informacje w handlowe: Pan Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 4.11.2021 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: