Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Segment łańcucha lewy wyk. wg rys. nr III/3-037-02a  – 12 kpl.
  2. Segment łańcucha prawy wyk. wg rys. nr III/3-037-02a  – 12 kpl.

– termin dostawy: do dnia 25.05.2018r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Wiesław Cichoń tel. 32 288 84 44 wew. 797, tel. kom. 512 403 392.

Informacji handlowychw powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.

– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za kpl. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. forma płatności,
  3. okres i warunki gwarancji,
  4. opis ewentualnych propozycji zmian wykonania w stosunku do dokumentacji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.plw zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 05.03.2018r godz. 1300.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– przedłużenia terminu składania ofert,

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: