Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Popychacz zębaty P=420kg, S=1,0m wyk. wg rys. nr 06-3328-18  – 1 szt.
  2. Napęd podwieszony popychacza wyk. wg rys. nr 06-2966-3  – 1 szt.

– termin dostawy: 04.05.2018.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.

– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. forma płatności,
  3. okres i warunki gwarancji,
  4. opis ewentualnych propozycji zmian wykonania w stosunku do dokumentacji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 01.03.2018r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– przedłużenia terminu składania ofert,

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia

Załączniki: