Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Korpus łożyska wyk wg rys.III/B-001-00 lewy,1 szt.
  2. Korpus łożyska wyk wg rys.III/B-002-00 prawy, 1 szt.

Model odlewniczy w posiadaniu HCM S.A.

Wymagany termin dostawy: do dnia 25.05.2018 r

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Marcin Waloszczyktel. 32 288 84 44 wew. 543tel. kom. 512 403 460,
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją
oraz wolny od wad prawnych.

– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
    Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.plw zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 08.03.2018r godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznejz wybranymi Oferentami,

– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: