Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Grot do wyburzarki L-650 wyk. wg rys. nr F-S 1238a  – 10 szt.
 2. Grot do wyburzarki L-1200 wyk. wg rys. nr F-S 1238a  – 10 szt.
 3. Grot do wyburzarki L-1500 wyk. wg rys. nr F-S 1238a  – 10 szt.
 4. Grot do wyburzarki L-2000 wyk. wg rys. nr F-S 1238a  – 5 szt.
 5. Grot do wyburzarki L-2500 wyk. wg rys. nr F-S 1238a  – 5 szt.
 6. Grot do wyburzarki L-3000 wyk. wg rys. nr F-S 1238a  – 5 szt.
 7. Grot do wyburzarki L-3500 wyk. wg rys. nr F-S 1238a  – 5 szt.

– termin dostawy: do 14.05.2018r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Wiesław Cichoń tel. 32 288 84 44 wew. 797, tel. kom. 512 403 392.

Informacji handlowychw powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.

– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. forma płatności,
 3. okres i warunki gwarancji,
 4. opis ewentualnych propozycji zmian wykonania w stosunku do dokumentacji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.plw zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 05.03.2018r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– przedłużenia terminu składania ofert,

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: