Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Górne zamknięcie olejowe z cięgnem prowadzącym wyk wg rys B2-03553a, 3 szt.

Wymagany termin dostawy: do dnia 30.05.2018 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Zdzisław Śliwa tel. 32 288 84 44 wew. 698 tel. kom. 512 403 422.

Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744 tel. kom. 502 590 937.

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

Techniczne warunki wykonania prac:

 • Wykonanie elementów stalowych z materiałów atestowanych wg dokumentacji.

Techniczne warunki homogenicznego wyołowienia powierzchni stalowych:

 • piaskowanie powierzchni do II stopnia czystości,
 • chemiczne odtłuszczanie,
 • płukanie gorącą wodą,
 • trawienie roztworem kwasu solnego,
 • płukanie zimną wodą,
 • odwodnienie,
 • cynowanie,
 • homogeniczne ołowienie,

Odbiór przez Służby Kontroli Jakości Wykonawcy potwierdzone:

 • kartą pomiarową konstrukcji stalowych,
 • świadectwem czyszczenia powierzchni stalowych,
 • wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. INCOTERMS 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”
wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 08.03.2018r godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,

– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia

 

 

Załączniki: