Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Hutnicza 17, KRS 0000197025 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz trzeci do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://hcm.com.pl/dla-akcjonariuszy/.

 

Ogłoszenie ukazało się w MSiG nr 166  (6056) w dniu 26.08.2020 r.