Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Wykonanie regeneracji siłownika fi.200 prasy PK100 Instalacji Odsiarczania Gazów

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie regeneracji siłownika fi.200 prasy PK100 Instalacji Odsiarczania Gazów

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O. Z MYSLOWIC.

Polski

Remont odcinka dolnego pasa płaszcza stalowego zbiornika kwasu V – 2100

.Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont odcinka dolnego pasa płaszcza stalowego zbiornika kwasu V – 2100; nr fabr. 20; nr ewidencyjny 270090013

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY "PREMONT" SP. Z O.O. Z KATOWIC.

Polski

Wykonanie połączenia światłowodowego na trasie PM – SO_26

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie połączenia światłowodowego na trasie PM – SO_26

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PROZBYT PRZEMYSŁAW CHROSTOWSKI Z RADZIONKOWA.

Polski

Remont uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : P.W. PROZBYT Z RADZIONKOWA.

Polski

Wykonanie badań nieniszczących stałego zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza o pojemności 8m3, nr fabryczny 22906, nr ewidencyjny N 2309011760 oraz pompy zbiornikowej o pojemności 402l typu 900/b/250-Wa, nr fabryczny 139/400/A/08/2008, nr ewidencyj

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie badań nieniszczących stałego zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza o pojemności 8m3, nr fabryczny 22906, nr ewidencyjny N 2309011760 oraz pompy zbiornikowej o pojemności 402l typu 900/b/250-Wa, nr fabryczny 139/400/A/08/2008, nr ewidencyjny N 2309017820.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : LABORATORIUM SPAWALNICZE "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. Z CZĘSTOCHOWY.
Polski

Wykonanie badań nieniszczących rurociągu gazowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie badań nieniszczących rurociągu gazowego o średnicach od DN25 do DN400 i o długości około 600m, nr fabryczny 1/2014/2014, nr ewidencyjny N2909000207.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ENERGODIAGNOSTYKA SP. Z O.O. Z WARSZAWY.
Polski

Mechaniczne podbicie torów zdawczo – odbiorczych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Mechaniczne podbicie torów zdawczo – odbiorczych nr 1,2,3,5 za pomocą podbijarki torowej.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : INFRA SILESIA S.A. Z RYBNIKA
Polski

Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych HCM S.A.
Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DROGOMAX SP. Z O.O. Z TARNOWSKICH GÓR
UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 17.08.2017R.
Polski

Silnik elektryczny – wirnik ołowiu PSP

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Silnik elektryczny typ Se 280 M-8z; nr fabr: 119688;  500V; 740 obr/min; 55kW
nr spawany: 145-R-54 – wirnik ołowiu PSP

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELEKTROMASZYNOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "EL-SAB" SP. Z O.O. Z CZĘSTOCHOWY.

UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA  12.10.2017R.

Polski

Remont silnika pierścieniowego - nr spawany: 235-LE-1

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silnika pierścieniowego
Silnik elektryczny typ: SUDf180L-6; nr fabryczny: 124564; 14,5kW; 500V; 960 obr/min; nr spawany: 235-LE-1

UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA  6.12.2017R.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług