Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Remont urządzeń instalacji odchlorowania pyłów z ES i szlamów prasy

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Remontu urządzeń instalacji odchlorowania pyłów z ES i szlamów prasy.
Polski

Opracowanie koncepcji modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na wydziale PSP

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na opracowanie koncepcji modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na Wydziale PSP.
Modernizacja instalacji odpylania ma na celu poprawę efektywności oczyszczania gazu poredukcyjnego przed dezintegratorem Theisen. 
Polski

Wymiana linii kablowej 6kV (3 kable) od GSZ-2 p.9 do SO-42 p.7

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę linii kablowej 6kV (3 kable) od GSZ-2 p.9 do SO-42 p.7

Zakres prac:
1. Demontaż istniejących kabli 6 KV  (YAKY 3x240 ) ułożonych w :
a) kanałach w stacjach GSZ2 i SO42 (ok. 90m)
b) kanale kablowym z przepustami od GSZ2 (ok. 280)
c) estakadzie głównej PN-PD (0k. 280m)
d) kanale kablowym do SO42 (ok. 200m)

Polski

Czyszczenie przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : 
Czyszczenia przewodu recyrkulacji odciągu z maszyny DL łącznie z kolanem i częścią pionową na wydziale Spiekalni.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ZAKŁAD USŁUGOWY "CACUMEN" SP. Z O.O.
Polski

Remont silnika pompy wody chłodniczej PSK WUG

.Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika pompy wody chłodniczej PSK WUG
Silnik typu: SADVdm126r; 320kW; 6kV; 983obr/min; nr fabryczny 107342;
nr sp. 336-Y-2,

I Weryfikacja :
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:
1. Demontaż i załadunek silnika  ze stanowiska pracy,
2. Transport silnika do remontu,

Polski

Wymiana silników elektrycznych podczas postoju remontowego Czerwiec 2017 r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę n/w silników elektrycznych podczas postoju remontowego Czerwiec 2017 r.

1. Silniki wentylatora 283 PSK
   Silnik typu 2 SIE 315M-6A; 90kW;  984 obr/min; 500 V   - 1 szt. skład. Magazyn
   Ciężar: 953 kg

2. Silnik wentylatora 2.158
   Silnik typu Se 355M-6; 160kW; 960obr/min; 500V   - 1 szt. skład. Magazyn
   Ciężar: 1570kg

Polski

Modernizacja instalacji oświetleniowej – zewnętrzne oświetlenie uliczne

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizacja instalacji oświetleniowej – zewnętrzne oświetlenie uliczne

Przewidywana ilość lamp podlegająca modernizacji: 585 szt. umiejscowionych głownie na słupach wolnostojących, budynkach oraz istniejącej na terenie zakładu estakadzie.
W zależności od lokalizacji średni odstęp umiejscowienia lamp wynosi od 25m do 30m na wysokości średnio 10-12m

Etapy realizacji zadania:

Polski

Modernizacja instalacji oświetleniowej hali produkcyjnej PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizację instalacji oświetleniowej hali produkcyjnej PSK

Etapy realizacji zadania:
Etap I: Wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
Projekt powinien się składać z 2 części:

Polski

Modernizacja zewnętrznej instalacji oświetleniowej Magazynów Eksploatacyjnych, Oczyszczalni, Kompresorowni, PWZ oraz Granulacji

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizację zewnętrznej instalacji oświetleniowej Magazynów Eksploatacyjnych, Oczyszczalni, Kompresorowni, PWZ oraz Granulacji

Obiekty rozmieszczone są w różnych miejscach na terenie całego zakładu, są niezależne i odrębnie zasilane.
Etapy realizacji zadania:
Etap I: Wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
Projekt powinien się składać z 2 części:

Polski

Mycie wysokociśnieniowe urządzeń w miesiącu czerwcu 2017 r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
1. Mycie wysokociśnieniowe skrubera węzła płuczącego.
Termin wykonania prac: 11 - 20.06.2017
2. Mycie wysokociśnieniowe stacji zrzutowej, pod stacją zrzutową z maszyny DL, przesypu na podawacz 2.90, walców kruszarki I stopnia oraz łamacza palczastego.
Termin wykonania prac: do 11.06.2017
3. Mycie wysokociśnieniowe ścian wewnętrznych i wyposażenia komór elektrofiltra mokrego.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług