Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Naprawa istniejącej oraz budowa nowej kanalizacji odwadniającej SO-42

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Naprawę istniejącej oraz budowę nowej kanalizacji odwadniającej SO-42

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.
Przewidywany termin realizacji prac: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Polski

Wykonanie regeneracji siłownika fi.200 prasy PK100 Instalacji Odsiarczania Gazów

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie regeneracji siłownika fi.200 prasy PK100 Instalacji Odsiarczania Gazów

Wstępny zakres prac obejmuje:
- rozkręcenie siłownika,
- czyszczenie, pomiary  oraz weryfikacja,
- wymiana zespołu uszczelnień

Przewidywany termin realizacji prac: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Polski

Remont odcinka dolnego pasa płaszcza stalowego zbiornika kwasu V – 2100

.Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont odcinka dolnego pasa płaszcza stalowego zbiornika kwasu V – 2100; nr fabr. 20; nr ewidencyjny 270090013

Zakres prac:
1.  Opracowanie dokumentacji remontu oraz jej uzgodnienie i zatwierdzenie w UDT.
2. Prefabrykacja i wymiana odcinka pasa dolnego zgodnie z zatwierdzoną technologią i dokumentacją.
Sprawozdanie z pomiaru grubości ścianek do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Polski

Wykonanie połączenia światłowodowego na trasie PM – SO_26

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie połączenia światłowodowego na trasie PM – SO_26

Zakres prac:
1. Wciągnięcie rury osłonowej RHDPE 32/2,9 wewnętrznie rowkowanej z warstwą poślizgową z linką do istniejącej kanalizacji teletechnicznej – 330 m  
2. Udrożnienie rur teletechnicznych od studni F 11 w kierunku studni kablowej multikanału – 53 m  

Polski

Remont uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych

Zakres prac:
Naprawa uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych, zgodnie z poniższym wykazem szczegółowym:
1. Studnia A2-1 – wymiana pokrywy ciężkiej z wywietrznikiem (uszkodzona pokrywa)
2. Studnia A3 – wymiana pokrywy ciężkiej z wywietrznikiem (uszkodzona pokrywa)
3. Studnia A12-1 – wymiana pokrywy lekkiej (uszkodzone   pokrywy)

Polski

Wykonanie badań nieniszczących stałego zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza o pojemności 8m3, nr fabryczny 22906, nr ewidencyjny N 2309011760 oraz pompy zbiornikowej o pojemności 402l typu 900/b/250-Wa, nr fabryczny 139/400/A/08/2008, nr ewidencyj

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie badań nieniszczących stałego zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza o pojemności 8m3, nr fabryczny 22906, nr ewidencyjny N 2309011760 oraz pompy zbiornikowej o pojemności 402l typu 900/b/250-Wa, nr fabryczny 139/400/A/08/2008, nr ewidencyjny N 2309017820.
Polski

Wykonanie badań nieniszczących rurociągu gazowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie badań nieniszczących rurociągu gazowego o średnicach od DN25 do DN400 i o długości około 600m, nr fabryczny 1/2014/2014, nr ewidencyjny N2909000207.
Polski

Mechaniczne podbicie torów zdawczo – odbiorczych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Mechaniczne podbicie torów zdawczo – odbiorczych nr 1,2,3,5 za pomocą podbijarki torowej.
Polski

Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych HCM S.A.
Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Polski

Silnik elektryczny – wirnik ołowiu PSP

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Silnik elektryczny typ Se 280 M-8z; nr fabr: 119688;  500V; 740 obr/min; 55kW
nr spawany: 145-R-54 – wirnik ołowiu PSP


Zakres prac:
1. Weryfikacja:
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna - możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.
2.Zakres remontu:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) przezwojenie uzwojeń stojana w klasie F,

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług