Zakup materiałów

Chłodnik bębnowy wyk. wg rys. II/C-102-00

 
Uwaga:
Przedłużamy termin składania ofert do dnia 21.04.2017r.
 
Miasteczko Śląskie, dnia 30 marzec 2017 r.
DF-FPZ-0009-38/SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Chłodnik bębnowy wyk. wg rys. II/C-102-00, 1 kpl
Termin dostawy: do dnia 02.10.2017 r.
Polski

Wyroby ogniotrwałe - wymurówka szybu pieca

Miasteczko Śląskie, dnia 10 marzec 2017 r.
DF-FPZ-0009-34/SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. wyrobów ogniotrwałych – wymurówka szybu pieca.
Prostka 1 gat. L6S,                                       5t
Polski

Obudowa wentylatora Howden_ Wirnik do wentylatora gazoszczelnego GC-171

Miasteczko Śląskie, dnia 9 marzec 2017 r.
 

Przedłużamy termin składania ofert do dnia 21.03.2017 godz. 13.00

DF-FPZ-0009-33/
 
SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Obudowa wentylatora Howden wyk. wg rys. J/PSPII-003-1, szt. 1
Termin dostawy: do dnia 19.05. 2017 r.
Polski

Głowica zwrotna wyk. wg rys. 06-2815-30

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Głowica zwrotna wyk. wg rys. 06-2815-30  - 1 kpl.
- termin dostawy: do dnia 08.05.2017r.
Polski

1. Komora dmuchowa I; 2. Komora dmuchowa II; 3. Komora dmuchowa część górna; 4. Komora dmuchowa; 5. Zbiornik przepadów część górna typ II

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Komora dmuchowa I wyk. wg rys. nr II/B-147-00  - 3 szt.
 2. Komora dmuchowa II wyk. wg rys. nr II/B-148-00  - 3 szt.
 3. Komora dmuchowa część górna wyk. wg rys. F-S 1210  - 3 szt.
 4. Komora dmuchowa wyk. wg rys. nr F-S 1167  - 5 szt.
 5. Zbiornik przepadów część górna typ II wyk. wg rys. nr 06-3341-111  - 4 szt.
- termin dostawy: do dnia 05.05.2017r.
Polski

Komora wylotowa chłodnika bębnowego Ø 2,5m wyk. wg rys. 06-3068-7

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Komora wylotowa chłodnika bębnowego Ø 2,5m wyk. wg rys. 06-3068-7  - 1 szt.
- termin dostawy: do dnia 05.05.2017r.
Polski

Rama podajnika wibracyjnego chłodnicy wyk. wg rys. 06-5534-1

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Rama podajnika wibracyjnego chłodnicy wyk. wg  rys. 06-5534-1  - 1 kpl.
- termin dostawy: do dnia 24.04.2017r
Polski

Wyroby ogniotrwałe

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów ogniotrwałych:
 1. Zaprawa ZSZ 4 / 2 szamotowa,             1t
 2. Zaprawa Mortisol ZL,                            0,56t
 3. Zaprawa Mortisol ZLPN,                       0,1t
 4. Szamot mielony SZM 1/III 0-5 mm,      10t
 5. Kształtka WK gat. BS,                           200 szt.
 6. ZAPRAWA ZAL -70,                             5t
 7. Kształtka 13N gat. A60,                        5szt.
 8. Kształtka 10N gat. A60,                        9 szt.
 9. Kształtka 3N gat. A60,                          140 szt.
 10. Kształtka 2N gat. A60,                          1350 szt.
 11. Kształtka 1N gat. A60,                          2810 szt.
 12. Prostka 1 gat. LPC4,                             1300 szt.
 13. Prostka 1 gat. L10,                                 1850 szt.
 14. Prostka 1 gat. L8s,                                 1850 szt.
 
Wymagany termin dostawy: do dnia 15.05.2017 r.
Undefined

Kosz skipu V=1,5m3 wyk. wg rys. nr 06-2794-2a

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Kosz skipu V=1,5m3 wyk. wg rys. nr 06-2794-2a  - 2 kpl.
- termin dostawy: 08.05.2017r.
Polski

Wyposażenie wewnętrzne komory Elektrofiltra Mokrego

Miasteczko Śląskie, dnia 02 luty 2017 r.

Uwaga:

przedłużono termin składania ofert do dnia 28 luty 2017 r. godz. 13. 00

DF-FPZ-0009-18/SL/2017                                                    
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie i dostawę:
 1. Wyposażenie wewnętrzne komory Elektrofiltra Mokrego
Zakres dostawy: 
 1. Dźwigar rys. C2-03546                                                                    szt. 2.
 2. Rama górna rys. B2-03555.                                                              szt. 2.
 3. Rama dolna rys. C2-03543                                                               szt. 2.
 4. Wieszak rys. C2-03547                                                                    szt. 4.
 5. Cięgna rys. C2-03556                                                                       szt. 8.
 6. Łącznik rys. D2-03430                                                                     szt. 6.
 7. Elektroda zbiorcza rys. C2-03523                                                    szt. 23.
 8. Gniazdo mocowania elektrod zbiorczych wg. szkicu                      szt. 46.
 9. Elektroda ulotowa taśmowa ostrzowa rys. C2-033550                   szt. 480.
Dokumentacja techniczna dostępna do wglądu w Wydziale Mechanicznym MM.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup materiałów