Zarządzanie jakością

Huta Cynku Miasteczko Śląskie Spółka Akcyjna od stycznia 1998 posiadała certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości na zgodność z normą ISO 9002:1994,   w latach 2004 i 2007 recertyfikowany według normą ISO 9001:2000, natomiast od marca 2010 według normy ISO 9001:2008 wydany przez firmę certyfikującą Bureau Veritas Certification.

Sprawne i skuteczne funkcjonowanie Systemu Jakości jest potwierdzane auditami zewnętrznymi, które odbywają się co rok. Wykazują one, że System został umiejętnie wbudowany i sprzężony ze strukturą organizacyjną Huty.

Realizacja celów Systemu Zapewniania Jakości odbywa się przez:

  • bliższe poznawanie potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych klientów,
  • stosowanie do produkcji wyłącznie surowców i materiałów od kwalifikowanych poddostawców, spełniających nasze wymagania,
  • ciągłe doskonalenie i unowocześnianie techniki i technologii produkcji oraz organizacji pracy,
  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników na kursach i szkoleniach,
  • stałe doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości między innymi poprzez audity wewnętrzne, przeglądy kierownictwa, szkolenia z zakresu ISO i działania zapobiegawcze.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jako czołowy krajowy producent cynku i ołowiu nieustannie doskonali zarządzanie procesem jakości jako podstawowym elementem długofalowej strategii rozwoju.

W 2010 roku wprowadzono w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. politykę jakości, której założenia opisano poniżej.

Stosowana w Hucie nowoczesna technologia produkcji, systemy kontroli i zarządzania zapewniają wysoką jakość produkcji, gwarantując tym samym spełnienie uzgodnionych i oczekiwanych wymagań Klientów.

Wszystkie produkty podlegają ciągłej kontroli składu chemicznego w laboratorium Działu Kontroli Jakości, które jest wyposażone w spektrometry emisyjne, spektrometr rentgenofluorescencyjny oraz spektrometry absorpcji atomowej.

W zakładzie został opracowany i wdrożony informatyczny System Ewidencji Produkcji, obejmujący identyfikację, ważenie i atestację wyrobu oraz obsługę dokumentów.

Nasz system zawsze gwarantuje zgodność dostawy z zamówieniem klienta.

 

Polski