Surowce podstawowe

Podstawowymi surowcami dla Huty Cynku "Miasteczko Śląskie", działającej w technologii ISP, są surowce pierwotne w postaci koncetratów kolektywnych siarczkowych oraz tlenki cynku.

Koncentraty kolektywne siarczkowe są otrzymywane w wyniku przerobu naturalnych pokładów siarczków cynku i ołowiu wydobytych w kopalniach Australii, Kanady i w Polsce, poddanych procesowi flotacji celem uzyskania koncentracji wyżej wymienionych metali.

Materiały tlenkowe powstają w głównej mierze z przerobu odpadów cynkonośnych, jak pyły stalownicze lub inne materiały odpadowe zawierające cynk.

Materiały tlenkowe to przede wszystkim;

  • tlenki Waelza;
  • tlenki kondycjonowane (zawierające również ołów);
  • wodorotlenki powstające podczas hydrometalurgii cynku.
Polski