Struktura akcjonariatu

Aktualna struktura akcjonariatu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna wg stanu na dzień 31 marca 2015 roku przedstawia się następująco:

  1. Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie [92,680%]
  2. F&R Finanse sp. z o.o [3,797%]
  3. SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamkniety InReturn [0,470%]
  4. pracownicy, emeryci, spadkobiercy pracowników i emerytów oraz inni akcjonariusze [3,050%]

  5.  
Polski