Okap V i VI maszyny spiekalniczej wyk.wg.dokumentacji

Polski
Miasteczko Śląskie, dnia 2 października 2017 r.
DF-FPZ-0009-98/SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Okap V maszyny spiekalniczej wyk. wg rys. 06-3341-156a,
  wraz z wymurówką żaroodporną  - szt. 1.
 2. Okap VI maszyny spiekalniczej, wyk. wg rys. 06-3341-156a,
  wraz z wymurówką żaroodporną  - szt. 1.
Wymagany termin dostawy: do dnia 15.11.2017 r.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Zdzisław Śliwa tel. 32 288 84 44 wew. 698 tel. kom. 512 403 422.
Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744 tel. kom. 502 590 937.
W sprawach dotyczących wymurówki
Grzegorz Pitas tel. 32 288 84 44 wew. 872 tel. kom. 512 403 454
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją
oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 09.10.2017r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.