Ogólne Warunki Zamówienia (Umowy) na prace remontowe i inwestycyjne

Polski

Ogólne Warunki Zamówienia (Umowy) na prace remontowe i inwestycyjne realizowane na rzecz Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z siedzibą w Miasteczku Śląskim

Prosimy o zapoznanie się z treścią tekstu jednolitego Ogólnych Warunków Zamówienia.

Dla zleceń oraz umów zawartych do dnia 26.10.2015 r. obowiązuje poprzednia wersja dokumentu opublikowana Zarządzeniem nr 7 z 2015 roku, którego treść dostępna jest tutaj.