Kwas siarkowy

Charakterystyka kwasu siarkowego produkowanego w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie".

Parametr

Wielkość

1. Barwa

Od bezbarwnej do brązowej poprzez żółtą

2. Stężenie H2SO4

92 – 98 %

3. Tlenki azotów w przeliczeniu na N2O3

max. 0,0010%

4. Pozostałości po prażeniu

max. 0,01%

5. Związków żelaza w przeliczeniu na Fe

max. 0,006%

6. Związków arsenu w przeliczeniu na As

max. 0,0002%

7. Związków ołowiu w przeliczeniu na Pb

max. 0,005%

8. Chlorków w przeliczeniu na Cl

max. 0,01%

9. Dwutlenki siarki

max. 0,01%

10. Zawiesina w cm3 / dm3

nie występuje

W dniach od 1 października do 30 kwietnia włącznie możemy dostarczać jedynie kwas o stężeniu 92-96%.

Kwas siarkowy kontaktowy techniczny produkowany w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna spełnia warunki normy PN 76/C-84051

Sprzedaż kwasu odbywa się wyłącznie w cysternach kolejowych.

Karta charakterystyki poniżej.

Kontakt:

Dział sprzedaży

Telefon: 32 2888 573
Fax: 32 288 86 87
E-mail:
sprzedaz@hcm.com.pl

Godziny otwarcia biura: 700 – 1500

Polski