Konkurs ofert na sprzedaż złomu metali kolorowych 2016

HH/Zł.Met.Kol./01/2016                                                         Miasteczko Śląskie 23.06.2016

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału

w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu:

1.      Kabla aluminiowego w otulinie 15000 kg

2.      Bloków miedzianych –1500 kg

3.      Miedzi (noski dysz) – 80 kg

4.      Mosiądzu (palnik do ciecia stali) – 2,8 kg

5.      Mieszanego (wyłączniki typuAPU50 i APU30) – 2100 kg

6.      Skrzepy żelazowe – 200000 kg

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

- załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,

- 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

- cenę netto (dla poszczególnych pozycji złomu),

- oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złomu metali kolorowych 2016 r.”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 30.06.2016 r. do godziny 12.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.

Undefined
Dział: