Konkurs ofert na sprzedaż złomu kotłów i skrzepów 2016 r.

Undefined

HH/Zł.S/03/2016                                                                      Miasteczko Śląskie 19.09.2016

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału

w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu:

 - kotły wykonane z blachy 13Cr Mo 4-5 w ilości 4 sztuki o wadze około 9 ton/ sztuka,

 - skrzepy żelazowe około 200 ton.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

- załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,

- 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

- cenę za tonę netto ,

- oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złomu kotły i skrzepy żelazowe 2016 r.”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 26.09.2016 r. do godziny 12.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.

Dział: