Konkurs ofert na sprzedaż złomu 2017 r.

Undefined

HH/Zł/03/2017                                                             Miasteczko Śląskie 07.09.2017

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału

w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu:

1.      Kabla aluminiowego w otulinie 20 000 kg

2.      Bloków miedzianych –1700 kg

3.      Szyn kolejowych – 8000 kg

4.      Samochodu ciężarowego Star 3W-200 – 1 szt

5.      Wagonów kolejowych towarowych – 4 szt.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

- załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,

- 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

- cenę netto (dla poszczególnych pozycji złomu),

- oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złom 2017 r.”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 14.09.2017 r. do godziny 12.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem. 

Dział: 
Załącznik: