Huta Cynku "Miasteczko Śląskie"
Spółka Akcyjna
ul. Hutnicza 17.
42-610 Miasteczko Śląskie

Wysokość kapitału zakładowego: 79 000 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 79 000 000 zł

Sąd Rejonowy w Gliwicach;
X Wydział Gospodarczy
KRS 0000197025
Regon 000026927
NIP 645-000-59-34

 

Polski