Kontakt

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna
ul. Hutnicza 17
42-610 Miasteczko Śląskie

Sąd Rejonowy w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000197025
Regon 000026927
NIP 645-000-59-34

Wysokość kapitału zakładowego: 79 000 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 79 000 000 zł

tel. (+48 32) 2888 444 - centrala
fax (+48 32) 2888 687, 2888 885, 2888 333

www.hcm.com.pl

Nasze e-maile:

Biuro Zarządu Huty
Dział Sprzedaży - tel. 32 2888 573 Odbiory
Dział Zaopatrzenia - tel. 32 383 0840 Dostawy
Dział Informatyki
Dział Kadr i Szkolenia
Dział Księgowości
Dział Ochrony Środowiska
Dział Kontroli Jakości
Dział Inwestycji

Maile można również wysłać na adres hcm@hcm.com.pl Rozwiązanie to jest mniej korzystne, ponieważ poczta nie dochodzi bezpośrednio do zainteresowanych działów.

 

Polski